Khởi nghiệp xã hội phối hợp cùng Upshift Vietnam From Zero to Hero

Vào ngày 21/12/2017, lúc 8:30 tại phòng A2-408 Trường đại học Quốc tế sẽ diễn ra buổi hội thảo về khởi nghiệp xã hội của Unicef.

Chi tiết …