Dự án Sàn Đấu Giá Tour Du Lịch VBID Việt Nam

VBID là dự án thương mại điện tử vừa hiện đại vừa thân thiện nhằm hỗ trợ việc thực hiện các giao dịch dịch vụ du lịch trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam.

VBID không tạo ra tour du lịch mà là nơi kết nối một cách chính xác các nhu cầu của khách hàng đến các nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, VBID đảm bảo quá trình kết nối nhu cầu của khách hàng đến đúng đối tượng và các quá trình này phải đảm bảo được các yêu cầu từ người tiêu dùng cũng như tạo ra lợi ích cho các nhà cung cấp tham gia.

Việc kết nối nhu cầu của khách hàng đến đúng nhà cung cấp và ngược lại được xem là một nhân tố quan trọng nhất của dự án. Bên cạnh đó, VBID góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tiết kiệm chi phí về quảng cáo cho công ty du lịch và luôn hoạt động theo phương châm: “Tạo sự tiện lợi, nhất quán và minh bạch trong các giao dịch”, là nơi tin cậy hàng đầu để khách hàng nghĩ đến đầu tiên khi có nhu cầu.