Dự Án Công Ty Giải Pháp Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 4.0

Trong tình hình hiện tại, nông nghiệp truyền thống của Việt Nam chưa có một hệ thống theo dõi toàn diện cũng như chưa đáp ứng đầy đủ công cụ điều khiển thông minh về các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng, ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ thông gió…    

Trong thời gian đầu, dự án sẽ tập trung đưa ra giải pháp nông nghiệp công nghệ cao cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến; Việc ứng dụng công nghệ Internet of Things nhằm thu nhận các thông tin từ các yếu tố môi trường, sau đó dựa vào các thuật toán thông minh để đưa ra phương án xử lý điều khiển tự động. Các giải pháp thông mình giúp quá trình trồng trọt, chế biến nâng cao năng suất, hiệu quả và gia tăng sản lượng.

Dự án luôn thực hiện theo phương châm: nâng cao năng suất, sử dụng năng lượng thấp, thân thiện môi trường, đạt chuẩn công nghiệp, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và giá thành cạnh tranh.