Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018-2019 !

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018-2019 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức.
Đối tượng: cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp.
Cuộc thi gồm 3 vòng: hạn chót nộp bài dự thi 31/12/2018
– Vòng Sơ khảo tháng 01/2019;
– Vòng Bán kết tháng 02/2019;
– Vòng Chung kết tháng 03/2019.
Cơ cấu giải thưởng:
– 01 Giải Nhất, trị giá 50.000.000 đồng;
– 02 Giải Nhì, trị giá 25.000.000 đồng/mỗi giải;
– 03 Giải Ba, trị giá 15.000.0000 đồng/mỗi giải;
– 09 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng/mỗi giải.
Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt, các nhóm tham gia Cuộc thi sẽ được hỗ trợ đào tạo, tập huấn và cố vấn khởi nghiệp.
Thể lệ và biểu mẫu hồ sơ dự thi: tải về từ Website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi:
– Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tình BR-VT năm 2018-2019; địa chỉ: 379 đường Hả Huy Tập, phường Phước Trung. TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT.
Thông tin liên hệ:
– Email: startup.brvt@gmail.com
– Facebook: facebook.com/startup.brvt
– Điện thoại: 064.650.1999
– Fax: 064.385.0226